دهه ی شهادت
 
 

دهه شهادت

دهه ی شهادت

علاقه مندی به فرهنگ جهاد و شهادت یکی از مهم ترین ویژگی های آرمانی دانش آموختگان دبیرستان فرهنگ می باشد. ما در محیطی کاملاً شفاف و واقع گرایانه ایشان را در قالب فعالیت های هنری و محتوایی تحت عنوان دهه ی شهادت آشنا ساخته و از این فرهنگ ناب تشیع جرعه ای به دانش آموزان می چشانیم. این برنامه با طراحی و مدیریت پایه ی سوم دبیرستان و برای استفاده ی عموم دانش آموزان مدرسه می باشد.