نشریه بشری
 
 

کارگروه بشری

 

نشریه بشری

نشریة تخصصی علوم قرآنی و حدیث است. از سال 84 تا کنون این نشریه در مدرسه چاپ شده است.

نشریة ویژة قرآن و معارف اسلامی که دارای سرویس های موضوع ویژه، معرفی سوره های قرآنی، معرفی آیه های شاخص، داستان، قرآن و ادبیات (دولت قرآن)، نهج البلاغه (قرآن ناطق)، کتاب دات کام و احکام و اخلاق و ... می باشد. تمام مراحل تهیه و چاپ نشریة بشری همچون نشریه های سه نقطه و نسیم، توسط دانش آموزان انجام می گیرد و به صورت فصلنامه منتشر می شود. دانش آموزان، در نشریات مدرسه، در عمل با مراحل مختلف تهیة نشریات از تهیة مقاله تا چاپ و حتی توزیع آشنا می شوند و تجربه می اندوزند.