مراسم و مناسبت ها
 
 

کارگروه مراسم و مناسبتها

مراسم و مناسبتها

مناسبتهای دینی، ملی و انقلابی از زمینه هایی است که بچه ها می توانند توانایی خود در انجام یک کار تیمی و همچنین در مدیریت گروه و برنامه را محک بزنند. البتّه بعضی از این مراسم مثل نماز جماعت و صبحگاه و زیارت عاشورای صبحهای 5 شنبه در طول سال به طور مستمر برگزار می شود. در این حوزه از فعالیت های پرورشی، دانش آموزانی که برگزاری مراسم را عهده دار می شوند علاوه بر تجربیات مدیریت گروه با محتوای والا و ارزشمند دین مبین و ایران عزیز آشنا شده و به تمام دانش آموزان مدرسه در غالب فعالیتهای فرهنگی هنری ارائه می دهند.

در دبیرستان فرهنگ به تمامی مناسبتهای ملی، دینی، فرهنگی و ... به طور جدی توسط دانش آموزان با مدیریت و راهنمایی مربیان پرداخته می شود.