دارالقرآن
 
 

کارگروه دارالقرآن

 

دار القرآن

تشویق دانش آموزان به انس با قرآن کریم، برگزاری مسابقات بزرگ سالانة قرآن کریم، هماهنگی میان اساتید درس قرآن، برگزاری دوره های حفظ قرآن کریم و ... از کارکردهای دارالقرآن است.

از دیگر فعالیتهای دارالقرآن، صبحگاه و قرائت های روزانه پس از نماز و هیئت قرآنی می باشد. این حوزه توسط یک مربی مسلط به قرآن کریم فعال بوده و هر سال در یک دوره سه مامه مسابقات سراسری در هشت عنوان را در مدرسه برگزار نموده و تمامی استعداد های قرآنی تمامی دانش آموزان را فعال می سازد و در نهایت در یک برنامه ی فاخر از برترین های دارالقرآن و مسابقات تقدیر به عمل می آید.