ورزش
 
 

ورزش

برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های فوتبال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون، تنیس روی میز، تیر اندازی، کبدی  و ...،آموزش رشته های ورزش فوتبال، بسکتبال، والیبال و شنا در تابستان و سال تحصیلی در جهت تقویت بنیة جسمانی و سلامت جسمی و روحی دانش آموزان با مدیریتی جدی و دقیق از دیگر فعالیتهای معاونت پرورشی می باشد.

کوهنوردی های دوره ای و ماهانه و اردوهای کوه پیمایی، جنگل نوردی، غار نوردی های تابستانه از جمله وظایف مسئول ورزش بوده و در این حوزه از مدرسه دانش آموزان ساعاتی کاملاً متفاوت از تمام عمر و زندگی روزمره ی شان را در کنار مربیان و در مناطق بکر طبیعی می گذرانند.