نمازخانه
 
 

کارگروه نمازخانه

نماز جماعت

در دبیرستان فرهنگ همه روزه برنامه ی نماز جماعت با حضور تمامی دانش آموزان برقرار استکه علاوه بر اقامه ی نماز ظهر و عصر هر روز یک برنامه ی فرهنگی به صورت منظم اجرا می شود؛ سخنرانی و پاسخ گویی به نامه های دانش آموزان توسط مدیر مدرسه، قرائت یک صفحه قرآن کریم، سخنرانی دانش­ آموزی و ... از دیگر برنامه های جانبی نماز جماعت  است.