طرح طوبی
 
 

کارگروه طرح طوبی

طرح طوبی

برگزاری کلاسهایی خارج از برنامه ی آموزشی مدرسه در جهت  توانمند سازی دانش آموزان در پاسخ دادن به شبهات دینی و سیاسی است و همچنین نقد جریان دگراندیش نسبت به انقلاب و اسلام، مستلزم آشنایی دانش آموزان با تاریخ انقلاب اسلامی، شناخت جریانهای فکری و سیاسی و مبانی اندیشة دینی است.

ضمناً طرح طوبی سفارش شخص رهبر انقلاب به دبیرستان فرهنگ بوده و از مهم ترین برنامه های مدرسه در جهت بصیرت و بینش افزایی به دانش آموزان می باشد.

 زمان برگزاری کلاس ها : چهارشنبه ها از ساعت 16:00  تا  17:30

                    پایه اول : تاریخ تحلیل و جریان شناسی انقلاب اسلامی

                    پایه دوم : غرب شناسی و یهود و فراماسونری

                    پایه سوم : فرق و مذاهب و علوم انسانی اسلامی