استاد همتیان
معلم راهنمای پایه ی هشتم
 
 

عکس یادگاری