پرسشهای متداول

هیچ پرسش و پاسخی موجود نمی باشد.
بیشتر ...
 
 

اخبار

 
پخش اقلام نوروزي نزديك است ما منتظر كمك هاي شما خيرين هستيم
 
علاقه مندان جهت كمك كردن اقلام با آقاي علي وثوقي فرد هماهنگ كنيد.
 
روز هاي شنبه ما منتظر كمك هي شما جهت خشت بهشتي هستيم.
 
شركت در خبرنامه پيامكي فرصتي است كه از اخبار خيريه كريم اهل بيت خبر دار شويد.
 
 
 

نظرسنجی