کوخ ها منشأ برکاتند نه کاخ ها
ما وقتی که ملاحظه می‏کنیم و سعادتها را سنجش می‏کنیم، می‏بینیم که سعادتمندها آنهایی بودند که در کوخ ها بودند. آنهایی که در کاخها هستند سعادتمند نیستند. آن مقداری که برکات از کوخ ها در دنیا منتشر شده است هیچ در کاخ ها پیدا نمی‏شود.
طبع قضیۀ کاخ ‏نشینی، توجه به عیش و عشرت و توجه به دنیا و توجه به مال و منال است و نمی‏تواند شهوت و شکم، این طبقه را مهلت بدهد که در یک امر تفکری وارد بشوند و فکر بکنند.
امام خمینی (ره) - 62/01/01

 
 

قالَ الصّادِقُ عليه السلام:

ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ اَخاهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى نُصْرَتِهِ اِلاّ خَذَلَهُ اللّهُ فِى الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ.

هیچ مومنی نیست که برادرش را در حالی که به یاری اش تواناست، تنها گذارد (رها کند) مگر آنکه خداوند در دنیا و آخرت رهایش کند.
از کتاب اخلاق الهی - حاج آقا مجتبی تهرانی

 
 

تصاویر اردوهای جهادی

 
 

اردوی جهادی دبیرستان فرهنگ

 

"آغاز رسمي يازدهمين حركت اردوي جهادي دبيرستان فرهنگ "

https://instagram.com/jahadi_farhang/


  جهت آشنايي و ارائه پيشنهادات نام مسئولان قرار داده مي شود.


  مسئول اردو:                              آقاي علي همتيان 
  مسئول فرهنگي خارجي:         آقاي مصطفي الهي 
  مسئول فرهنگي داخلي:           آقاي عليرضا حاجي هادي 
  مسئول عمراني:                         آقاي احسان فروغي 
  مسئول اجرايي:                         آقاي محمد حسين محمودي 
  مسئول اشتغال زايي:                آقاي حبيب رضواني
  مسئول بهداشت:                        آقاي سيد مهدي آل داوود
  مسئول مالي:                             آقاي جواد ايلخاني
  مسئول روابط عمومي:             آقاي صادق شكري
  مسئول مستند سازي:                آقاي مهدی حامدیان راد 

 
 

یک دهه جهاد (1393-1383)