فعالیت های آموزشی

 
 

  دانش افزایی

  واحد دانش افزایی و مشاوره دبیرستان فرهنگ در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. این واحد تلاش می کند با فعالیت خود موجب رشد و  تعالی دانش آموزان و خانواده ها شود.

  اهم فعالیت این واحد:

          -  سنجش سلامت روان دانش آموزان

          -  ارائه مشاوره به دانش آموزان و اولیا آنها

          -  برگزاری کارگاه های دانش افزایی ویژه والدین

          -  برگزاری کارگاه های دانش افزایی ویژه کادر

          -  نشریه مشاور

          -  ارائه مطالب و فایل های صوتی و تصویری مورد نیاز خانواده ها

  روش تحقیق

  اردو درسی همه ی پایه ها

  اردو جهادی

  اردو اربعین

  کلاس زبان انگلیسی فوق العاده

  تاریخ اسلام

  گلستان سعدی

  احکام