کادر آموزشی و علمی

 
 

 

کادر آموزشی

محمد چمنی

حسن شاهوردی

مظاهر آبادیان

میر سبحان سادات

بشیر اسلامیان

محمد امین طالبی

مجتبی سلطانی معلم راهنمای پایه‌ی هفتم

امیرحسین صبوری معلم راهنمای پایه‌ی نهم

علی همتیان معلم راهنمای پایه‌ی هفتم

محسن سخن سنج معلم راهنمای پایه‌ی پیش دانشگاهی

صادق رزبان معلم راهنمای پایه‌ی دهم

سید مجتبی هاشمی معلم راهنمای پایه‌ی یازدهم